Bảng giá vé Sài Gòn - Bảo Lộc mới nhất 12.2023

Bảng giá bao gồm khách đi lẻ, khách bao xe, gửi hàng hóa từ Sài Gòn đi Bảo Lộc và ngược lại.

admin

12/6/20231 min read

Bảng giá vé mới nhất tháng 12.2023

Bảng giá vé mới nhất tháng 12.2023

  • Giá vé Bảo Lộc - Sài Gòn : 250.000 vnđ.

  • Giá bao xe Bảo Lộc - Sài Gòn: 1.500.000 vnđ.

  • Giá vé Sài Gòn - Bảo Lộc : 250.000 vnđ.

Bảng giá gửi hàng từ Sài Gòn và Bảo Lộc và ngược lại

  • Điện thoại : 100.000 vnđ.

  • Hồ sơ : 50.000 vnđ.

  • Hàng hóa khác dưới 5kg : 50.000 vnđ.

  • Hàng hóa khác dưới 10kg: 100.000 vnđ.